Financieel advies corona

Financieel baas in eigen zaak blijven

Het coronavirus heeft de hele horeca platgelegd en dat heeft flinke gevolgen voor ondernemers. We zien creatieve ideeën voorbij komen; van bezorgen tot voorraad doneren aan de Voedselbank. Maar toch blijft daar de zorg over de financiën. Henk Kwant van TAFKA Advies & Administratie geeft slimme tips om grip te krijgen op je zaak.

De mogelijkheden bij betalingsproblemen:

– Als je personeel in dienst hebt, kun je werktijdverkorting aanvragen. Dit is een overheidsregeling voor werkgevers in tijden van crisis. Je kunt daarmee deeltijd WW voor je personeel aanvragen. Het UWV betaalt dan het verschil in salaris uit.

– Bijzonder uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst. Ondernemers kunnen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting uitstel aanvragen. De invorderingsmaatregelen worden dan gestopt. Je moet wel uitleggen waarom je in de problemen gekomen bent. Wij kunnen helpen bij de verklaring die je hiervoor nodig hebt.

– Als je een lagere winst verwach, kunnen de voorlopige aanslagen gewijzigd worden, zodat er minder belasting betaald hoeft te worden.

– Soepeler omgaan met de regels voor bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Deze regels houden in dat de Borgstellingregeling MKB-kredieten wordt verruimd, waarbij de overheid voor een groter deel garant staat.

– Als ze aan de voorwaarden voldoen, kunnen zelfstandigen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Stabiliteit creëren

Vanuit de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is er een extra financiële injectie van € 5 miljard voor de horecasector gevraagd. Maar wat kun je zelf ondernemen om te zorgen voor een stabiele financiële situatie?

– Stel een liquiditeitsplan op of stel deze bij. Zo kun je de maandelijkse knelpunten in kaart brengen en maatregelen nemen.

– Debiteurenbeheer is erg belangrijk. Bel met je klant of geef betalingskorting.

– Stuur tijdig facturen, of eventueel zelfs een aanbetalingsfactuur. Kijk daarbij kritisch naar welke opdrachten je wel of niet door wilt laten gaan.

– Communicatie met crediteuren en de bank is letterlijk van levensbelang. Communiceer open als je niet aan een betalingsverplichting kunt voldoen. Doe een voorstel voor de betalingen.

– Zorg dat je werkkapitaal voor de korte en langere termijn goed gefinancierd is.

Stay safe, stay strong, horeca – you got this.

Wil je meer weten of direct advies?
TAFKA Advies & Administratie
www.tafka.nl

Frisse Mosterd
info@frissemosterd.nl